سال و محل تولد: 726 هـ.ق- شیراز ، سال و محل وفات: 791 هـ.ق- شیراز)

شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب از مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که تا نام ایران زنده و پا برجاست نام وی نیز جاودان خواهد بود.

 

آرامگاه حافظ

 

با وجود شهرت والای این شاعران گران مایه در خصوص دوران زندگی حافظ بویژه زمان به دنیا آمدن او اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی در حدود سال 726 ه.ق در شهر شیراز به دنیا آمد است.

 

اطلاعات چندانی از خانواده و اجداد خواجه حافظ در دست نیست و ظاهراً پدرش بهاء الدین نام داشته و در دوره سلطنت اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده است. شمس الدین از دوران طفولیت به مکتب و مدرسه روی آوردو آموخت سپری نمودن علوم و معلومات معمول زمان خویش به محضر علما و فضلای زادگاهش شتافت و از این بزرگان بویژه قوام الدین عبدا... بهره ها گرفت.

 

خواجه در دوران جوانی بر تمام علوم مذهبی و ادبی روزگار خود تسلط یافت.

 

 او هنوز دهه بیست زندگی خود را سپری ننموده بود که به یکی از مشاهیر علم و ادب دیار خود تبدل شد. وی در این دوره علاوه بر اندوخته عمیق علمی و ادبی خود قرآن را نیز کامل از حفظ داشت و از این روی تخلص حافظ بر خود نهاد.

 

دوران جوانی حافظ مصادف بود با افول سلسله محلی اتابکان فارس و این ایالات مهم به تصرف خاندان اینجو در آمده بود. حافظ که در همان دوره به شهرت والایی دست یافته بود مورد توجه و امرای اینجو قرار گرفت و پس از راه یافتن به دربار آنان به مقامی بزرگ نزد شاه شیخ جمال الدین ابواسحاق حاکم فارس دست یافت.

 

تابلو کاشی کاری

 

دوره حکومت شاه ابواسحاق اینجو توأم با عدالت و انصاف بود و این امیر دانشمند و ادب دوست در دوره حکمرانی خود که از سال 742 تا 754 ه.ق بطول انجامید در عمرانی و آبادانی فارس و آسایش و امنیت مردم این ایالت بویژه شیراز کوشید.

 

حافظ از لطف امیرابواسحاق بهره مند بود و در اشعار خود با ستودن وی در القابی همچون (جمال چهره اسلام) و (سپهر علم وحیاء) حق شناسی خود را نسبت به این امیر نیکوکار بیان داشت.

 

پس از این دوره صلح و صفا امیر مبارزه الدین مؤسس سلسله آل مظفر در سال 754 ه.ق بر امیر اسحاق چیره گشت و پس از آنکه او را در میدان شهر شیراز به قتل رساند حکومتی مبتنی بر ظلم و ستم و سخت گیری را در سراسر ایالت فارس حکمفرما ساخت.

 

امیر مبارز الدین شاهی تند خوی و متعصب و ستمگر بود.حافظ در غزلی به این موضوع چنین اشاره می کند:

 

راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی ----- خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ ----- که زسر پنجه شاهین قضا غافل بود

 

لازم به ذکر است حافظ در معدود مدایحی که گفته است نه تنها متانت خود را از دست نداده است بلکه همچون سعدی ممدوحان خود را پند داده و کیفر دهر و ناپایداری این دنیا و لزوم رعایت انصاف و عدالت را به آنان گوشزد کرده است.

 

اقدامات امیر مبارزالدین با مخالفت و نارضایتی حافظ مواجه گشت و وی با تاختن بر اینگونه اعمال آن را ریاکارانه و ناشی از خشک اندیشی و تعصب مذهبی قشری امیر مبارز الدین دانست.

 

باغ آرامگاه حافظ

 

سلطنت امیر مبارز الدین مدت زیادی به طول نیانجامید و در سال 759 ه.ق دو تن از پسران او شاه محمود و شاه شجاع که از خشونت بسیار امیر به تنگ آمده بودند توطئه ای فراهم آورده و پدر را از حکومت خلع کردند. این دو امیر نیز به نوبه خود احترام فراوانی به حافظ می گذاشتند و از آنجا که بهره ای نیز از ادبیات و علوم داشتند شاعر بلند آوازه دیار خویش را مورد حمایت خاص خود قرار دادند.

 

تصویر:

اواخر زندگی شاعر بلند آوازه ایران همزمان بود با حمله امیر تیمور و این پادشاه بیرحم و خونریز پس از جنایات و خونریزی های فراوانی که در اصفهان انجام داد و از هفتاد هزار سر بریده مردم آن دیار چند مناره ساخت روبه سوی شیراز نهاد.

 

مرگ حافظ احتمالاً در سال 971 ه.ق روی داده است و حافظ در گلگشت مصلی که منطقه ای زیبا و با صفا بود و حافظ علاقه زیادی به آن داشت به خاک سپرده شد و از آن پس آن محل به حافظیه مشهور گشت.

 

نقل شده است که در هنگام تشییع جنازه خواجه شیراز گروهی از متعصبان که اشعار شاعر و اشارات او به می و مطرب و ساقی را گواهی بر شرک و کفروی می دانستند مانع دفن حکیم به آیین مسلمانان شدند.

 

 

آرامگاه حافظ

 

در مشاجره ای که بین دوستداران شاعر و مخالفان او در گرفت سرانجام قرار بر آن شد تا تفألی به دیوان خواجه زده و داوری را به اشعار او واگذارند. پس از باز کردن دیوان اشعار این بیت شاهد آمد:

 

قدیم دریغ مدار از جنازه حافظ ----- که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت

 

حافظ بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و بر خلاف سعدی به جز یک سفر کوتاه به یزد و یک مسافرت نیمه تمام به بندر هرمز همواره در شیراز بود.

 

 وی در دوران زندگی خود به شهرت عظیمی در سر تا سر ایران دست یافت و اشعار او به مناطقی دور دست همچون هند نیز راه یافت.

 

 نقل شده است که وی مورد احترام فراوان سلاطین آل جلایر و پادشاهان بهمنی دکن هندوستان قرار داشت و پادشاهان زیادی او را به پایتخت های خود دعوت کردند. حافظ تنها دعوت محمود شاه بهمنی را پذیرفت و عازم آن سرزمین شد ولی چون به بندر هرمز رسید و سوار کشتی شد طوفانی در گرفت و خواجه که در خشکی، آشوب و طوفان حوادث گوناگونی را دیده بود نخواست خود را گرفتار آشوب دریا نیز بسازد از این رو از مسافرت شد.

 

شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه او به سبب غزلسرایی و سرایش غزل های بسیار زیباست.

 

ویژگی های شعر حافظ :

برخی از مهم ترین ابعاد هنری در شعر حافظ عبارتند از:

 

1- رمز پردازی و حضور سمبولیسم غنی

رمز پردازی و حضور سمبولیسم شعر حافظ را خانه راز کرده است و بدان وجوه گوناگون بخشیده است. شعر وی بیش از هر چیز به آینه ای می ماند که صورت مخاطبانش را در خود می نمایاند، و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادها و سمبول هایی است که حافظ در اشعارش آفریده است و یا به سمبولهای موجود در سنت شعر فارسی روحی حافظانه دمیده است.

 

چنان که در بیت زیر "شب تاریک" و "گرداب هایل" و . . . را می توان به وجوه گوناگون عرفانی، اجتماعی و شخصی تفسیر و تأویل کرد:

 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

 

2-رعایت دقیق و ظریف تناسبات هنری در فضای کلی ادبیات

این تناسبات که در لفظ قدما (البته در معنایی محدودتر) "مراعات النظیر" نامیده می شد، در شعر حافظ از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 

به روابط حاکم بر اجزاء این ادبیات دقت کنید:

 

ز شوق نرگس مست بلند بالایی

چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم

 

شدم فسانه به سرگشتگی که ابروی دوست

کشیده در خم چوگان خویش، چون گویم

 

3-لحن مناسب و شور افکن شاعر در آغاز شعرها

ادبیات شروع هر غزل قابل تأمل و درنگ است. به اقتضای موضوع و مضمون، شاعر بزرگ لحنی خاص را برای شروع غزلهای خود در نظر می گیرد، این لحنها گاه حماسی و شورآفرین است و گاه رندانه و طنزآمیز و زمانی نیز حسرتبار و اندوهگین.

 

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

 

 ***

من و انکار شراب این چه حکابت باشد

غالباً این قدرم عقل و کفایت باشد

 

***

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

باید برون کشید از این ورطه رخت خویش

 

4- طنز

زبان رندانه شعر حافظ به طنز تکیه کرده است. طنز ظرفیت بیانی شعر او را تا سر حد امکان گسترش داده و بدان شور و حیاتی عمیق بخشیده است. حافظ به مدد طنز، به بیان ناگفته ها در عین ظرافت و گزندگی پرداخته و نوش و نیش را در کنار هم گرد آورده است.

 

پادشاه و محتسب و زاهد ریاکار، و حتی خود شاعر در آماج طعن و طنز شعرهای او هستند:

 

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد

که می حرام، ولی به ز مال او قافست

 

 باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد

 

 5- ایهام و ابهام

شعر حافظ، شعر ایهام و ابهام است، ابهام شعر حافظ لذت بخش و رازناک است.

 

نقش موثر ایهام در شعر حافظ را می توان از چند نظر تفسیر کرد:

اول، آن که حافظ به اقتضای هنرمندی و شاعریش می کوشیده است تا شعر خود را به ناب ترین حالت ممکن صورت بخشد و از آنجا که ابهام جزء لاینفک شعر ناب محسوب می شود، حافظ از بیشترین سود و بهره را از آن برده است.

 

دوم آن که زمان پرفتنه حافظ، از ظاهر معترض زبانی خاص طلب می کرد؛ زبانی که قابل تفسیر به مواضع مختلف باشد و شاعر با رویکردی که به ایهام و سمبول و طنز داشت، توانست چنین زبان شگفت انگیزی را ابداع کند؛ زبانی که هم قابلیت بیان ناگفته ها را داشت و هم سراینده اش را از فتنه های زمان در امان می داشت.

 

سوم آن که در سنن عرفانی آشکار کردن اسرار ناپسند شمرده می شود و شاعر و عارف متفکر، مجبور به آموختن زبان رمز است و راز آموزی عارفانه زبانی خاص دارد. از آن جا که حافظ شاعری با تعلقات عمیق عرفانی است، بی ربط نیست که از ایهام به عالیترین شکلش بهره بگیرد:

 

دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر

گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست

 ایهام در کلمه "عهد" به معنای "زمانه" و "پیمان"

 

 

دل دادمش به مژده و خجلت همی برم

زبن نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

ایهام در ترکیب "نقد قلب" به معنای "نقد دل" و "سکه قلابی"

 

 عمرتان باد و مرادهای ساقیان بزم جم

گر چه جام ما نشد پر می به دوران شما

ایهام در کلمه "دوران" به معنای "عهد و دوره" و "دورگردانی ساغر"

 

 

تفکر حافظ عمیق و زنده پویا و ریشه دار و در خروشی حماسی است. شعر حافظ بیت الغزل معرفت است.

سردر آرامگاه حافظ

 

جهان بینی حافظ

از مهمترین وجوه تفکر حافظ را می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1- نظام هستی در اندیشه حافظ همچون دیگر متفکران عارف، نظام احسن است، در این نظام گل و خار در کنار هم معنای وجودی می یابند.

 

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟

 

من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست

که از آن دست که او می کشدم می رویم

 

 

2- عشق جان و حقیقت هستی است و در دریای پرموج و خونفشان عشق جز جان سپردن چاره ای نیست.

 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

 

 عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

 

3- تسلیم و رضا و توکل ابعاد دیگری از اندیشه و جهان بینی حافظ را تشکیل می دهد.

 

آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست

 

 تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر داد توکل بایدش

 

4- فرزند زمان خود بودن، نوشیدن جان حیات در لحظه، درک و دریافت حالات و آنات حقیقی زندگی

 

به مأمنی رو و فرصت شمر طریقه عمر

که در کمینگه عمرند قاطعان طریق

 

فرصت شما و صحبت کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن

 

 

5- انتظار و طلب موعود،

انتظار رسیدن به فضایی آرمانی از مفاهیم عمیقی است که در سراسر دیوان حافظ به صورت آشکار و پنهان وجود دارد، حافظ گاه به زبان رمز و سمبول و گاه به استعاره و کنایه در طلب موعود آرمانی است. اصلاح و اعتراض، شعر حافظ را سرشار از خواسته ها و نیازهای متعالی بشر کرده است:

 

 تصویر

 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

که از انفاس خوشش بوی کسی می آید

 

 ***

 ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

***

 

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

 

***

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

 

برای گرفتن فال حافظ کلیک کنید

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

سجده

سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را بجا می آورد باید تمام شرایط نماز؛ مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد.

اگر سجده ی تشهد را چند دفعه فراموش کند مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین کند که قضای کدام یک از آنها است .


اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده، اول قضا نماید و اگر نداند کدام اول فراموش شده باید احتیاطاً یک سجده و تشهد و بعد یک سجده دیگر بجا آورد یا یک تشهد و یک سجده و بعد یک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قض نموده است .

اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیافتد نماز باطل می شود مثلا پشت به قبله نماید ،باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است .

اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را فراموش کرده باید قضای سجده ای را که فراموش کرده بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه و اگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می شود مثل آن که سهوا حرف بزند باید سجده یا تشهد را قضا کند.

اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، به احتیاط واجب باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو نیز بجا آورد.

اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب نیست قضا نماید.

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.

کسی که باید سجده ی تشهد را قضا نماید اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز، سجده یا تشهد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا آورد.

اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر وقت نماز هم گذشته بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

ترجمه فارسی نهج البلاغه در ستم بني‏اميه
خبر از ستمگري و فساد بني‏اميه
سوگند به خدا! بني‏اميه چنان به ستمگري و حکومت ادامه دهند که حرامي باقي نماند جز آنکه حلال شمارند، و پيماني نمي‏ماند جز آنکه همه را بشکنند، و هيچ خيمه و خانه‏اي وجود ندارد جز آنکه ستمگاري آنان در آنجا راه يابد، و ظلم و فسادشان مردم را از خانه‏ها کوچ دهد، تا آنکه در حکومتشان دو دسته بگريند. دسته‏اي براي دين خود که آن را از دست داده‏اند، و دسته‏اي براي دنياي خود که به آن نرسيده‏اند، و ياري خواستن يکي از ديگري، چون ياري خواستن برده از ارباب خويش است که در حضور ارباب اطاعت دارد و در غيبت او بدگويي مي‏کند. در حکومت بني‏اميه هر کس به خدا اميدوارتر باشد بيش از همه رنج و مصيبت ببيند، پس اگر خداوند عافيت و سلامتي بخشيد، قدرشناس باشيد و اگر به بلا و گرفتاري مبتلا گشتيد، شکيبا باشيد که سرانجام، پيروزي با پرهيزکاران است. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) وَ اللَّهُ لا يَزالُونَ حَتّى لا يَدَعُوا ‏لِلَّهِ‏ ‏مُحَرَّماً اِلّاَ ‏اسْتَحَلُّوهُ‏، وَ لا عَقْداً ‏إِلَّا ‏حَلُّوهُ‏، ‏وَ ‏حَتّى ‏لا ‏يَبْقى ‏بَيْتُ‏ ‏مَدَرٍ وَ لا وَبَرٍ إِلَّا دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ، وَ نَزَلَ بِهِ عَيْثُهُمْ وَ ‏نَبا ‏بِهِ‏ ‏‏سُوءُ‏ ‏‏رَعْيِهِمْ‏‏، وَ حَتّى يَقُومَ الْباکِيانِ يَبْکِيانِ: باکٍ يَبْکِى لِدِينِهِ، وَ باکٍ يَبْکِى لِدُنْياهُ، وَ حَتّى تَکُونَ نُصْرَةُ أَحَدِکُمْ ‏مِنْ‏ ‏أَحَدِهِمْ‏ کَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ، إِذا شَهِدَ أَطاعَهُ، وَ إِذا غابَ اغْتابَهُ، وَ حَتّى يَکُونَ أَعْظَمُکُمْ فِيها عَناءً أَحْسَنَکُمْ بِاللَّهِ ظَنّاً، فَإِنْ أَتاکُمُ اللَّهُ بِعافِيَةٍ فَأَقْبِلُوا، وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

ترجمه فارسی نهج البلاغه غسل و کفن کردن رسول خدا
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است که آن را هنگام غسل دادن و کفن کردن رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: پدر و مادرم به فداي تو باد اي رسول خدا همانا به مرگ تو بريده شد چيزيکه با مرگ ديگران (پيغمبران) بريده نگرديد از نبوت و احکام الهي و اخبار آسماني (زيرا بعد از هر پيغمبري به پيغمبر پس از او وحي نازل مي‏شد، ولي چون تو خاتم پيغمبراني بعد از وفات تو به کسي وحي نازل نمي‏شود، و در مصيبت خود) خصوصيت داشته و يگانه هستي به طوريکه از ديگر مصيبتها تسليت‏دهنده مي‏باشي (چون مصيبت تو از هر مصيبتي بزرگتر است) و (بر اثر رحلت خود از دنيا) عموميت داري به طوريکه که مردم در (ماتم) تو يکسانند (هيچکس در اين مصيبت بي‏اندوه نيست) و اگر امر به شکيبائي و نهي از ناله و فرياد و فغان نفرموده بودي هر آينه (در فراق تو) سرچشمه‏هاي اشک چشم را (با گريه بسيار) خشک مي‏کرديم، و درد و غم پيوسته و حزن و اندوه هميشه باقي بود، و خشک شدن اشک چشم و دائمي بودن حزن و اندوه در مصيبت تو کم است، ولي مرگ چيزي است که بر طرف نمودن آن ممکن نبوده دفع آن غير مقدور است، پدر و مادرم به فداي تو باد، ما را نزد پروردگارت به ياد آورده در خاطر خويش نگاهدار (ما را فراموش نکرده آمرزش گناهانمان را از حقتعالي بخواه). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) قالَهُ وَ هُوَ يَلِى غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- وَ تَجْهِيزَهُ: بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى يا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ ما لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِکَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَ الْأَنْباءِ وَ أَخْبارِ السَّماءِ، خَصَصْتَ حَتّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِواکَ، وَ عَمَمْتَ حَتّى صارَ النّاسُ فِيکَ سَواءً. وَ لَوْلا أَنَّکَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ ‏لَأَنْفَدْنا عَلَيْکَ ماءَ ‏الشُّؤُونِ‏، وَ ‏لَکانَ‏ ‏الدَّاءُ ‏مُماطِلًا، وَ ‏الکَمَدُ ‏مُحالِفاً، وَ ‏قَلّاً لَکَ وَ لکِنَّهُ ما لا يُمْلَکُ رَدُّهُ، وَ لا يُسْتَطاعُ دَفْعُهُ، بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى، اذْکُرْنا عِنْدَ رَبِّکَ، وَ اجْعَلْنا مِنْ بالِکَ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

ترجمه فارسی نهج البلاغه درباره تقوا
پرهيزکاري و عمل
همانا ترس از خدا کليد هر در بسته، و ذخيره رستاخيز، و مايه آزادگي از هرگونه بردگي، و عامل نجات از هرگونه هلاکت است، در پرتو پرهيزکاري، تلاشگران پيروز، پرواکنندگان از گناه رستگار، و به هر آرزويي مي‏توان رسيد. مردم! عمل کنيد که عمل نيکو به سوي خدا بالا مي‏رود، و توبه سودمند است، و دعا به اجابت مي‏رسد، و آرامش برقرار، و قلمهاي فرشتگان در جريان است، به اعمال نيکو بشتابيد پيش از آنکه عمرتان پايان پذيرد، يا بيماري مانع شود، و يا تير مرگ شما را هدف قرار دهد.
ضرورت ياد مرگ
زيرا مرگ نابودکننده لذتها، تيره‏کننده خواهشهاي نفساني، و دورکننده اهداف شماست، مرگ ديدارکننده‏اي ناخشنود، هماوردي شکست ناپذير و کينه‏توزي است که بازخواست نمي‏شود، دامهاي خود را هم اکنون بر دست و پاي شما آويخته، و سختي‏هايش شما را فرا گرفته، و تيرهاي خود را به سوي شما پرتاب کرده است. قهرش بزرگ، و دشمني او پياپي و تيرش خطا نمي‏کند. چه زود است که سايه‏هاي مرگ، و شدت دردهاي آن، و تيرگيهاي لحظه جان کندن، و بيهوشي سکرات مرگ، و ناراحتي و خارج شدن روح از بدن، و تاريکي چشم پوشيدن از دنيا، و تلخي خاطره‏ها، شما را فرا گيرد. پس ممکن است ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد، و گفتگوهايتان را خاموش، و جمعيت شما را پراکنده، و نشانه‏هاي شما را نابود، و خانه‏هاي شما را خالي، و ميراث‏خواران شما را برانگيزد تا ارث شما را تقسيم کنند، آنان يا دوستان نزديکند که به هنگام مرگ نفعي نمي‏رسانند، يا نزديکان غمزده‏اي که نمي‏توانند جلوي مرگ را بگيرند، يا سرزنش‏کنندگاني که گريه و زاري نمي‏کنند.
سفارش به نيکوکاري
بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگي و آماده شدن، و جمع آوري زاد و توشه آخرت در دوران زندگي دنيا، دنيا شما را مغرور نسازد، چنانکه گذشتگان شما، و امتهاي پيشين را در قرون سپري‏شده مغرور ساخت، آنان که دنيا را دوشيدند، به غفلت‏زدگي در دنيا گرفتار آمدند، فرصتها را از دست دادند، و تازه‏هاي آن را فرسوده ساختند، سرانجام خانه‏هايشان گورستان، و سرمايه‏هايشان ارث اين و آن گرديد، آن را که نزديکشان رود نمي‏شناسند، و به گريه‏کنندگان خود توجهي ندارند، و نه دعوتي را پاسخ مي‏گويند. مردم! از دنياي حرام بپرهيزيد، که حيله‏گر و فريبنده و نيرنگباز است، بخشنده‏اي بازپس گيرنده، و پوشنده‏اي برهنه‏کننده است، آسايش دنيا بي‏دوام، و سختي‏هايش بي‏پايان، و بلاهايش دائمي است.
دنيا و زاهدان
زاهدان گروهي از مردم دنيايند که دنياپرست نمي‏باشند، پس در دنيا زندگي مي‏کنند اما آلودگي دنياپرستان را ندارند، در دنيا با آگاهي و بصيرت عمل مي‏کنند، و در ترک زشتي‏ها از همه پيشي مي‏گيرند، بدنهايشان بگونه‏اي در تلاش و حرکت است که گويا ميان مردم آخرتند، اهل دنيا را مي‏نگرند که مرگ بدنها را بزرگ مي‏شمارند، اما آنها مرگ دلهاي زندگان را بزرگتر مي‏دانند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبِةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتاحُ سَدادٍ، وَ ذَخِيرَةُ مَعادٍ، ‏وَ ‏عِتْقٌ‏ ‏مِنْ‏ ‏کُلّ‏ ‏‏مَلَکَةٍ‏، ‏وَ ‏نَجاةٌ ‏مِنْ‏ ‏کُلّ‏ ‏‏هَلَکَةٍ‏ بِها يَنْجَحُ الطّالِبُ، وَ يَنْجُو الْهارِبُ وَ تُنالُ الرَّغائِبُ. فَاعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ يُرْفَعُ، وَ التَّوْبَةُ تَنْفَعُ، وَ الدُّعاءُ يُسْمَعُ، وَ الْحالُ هادِئَةٌ، وَ الْأَقْلامُ جارِيَةٌ، وَ ‏بادِرُوا بِالْأَعْمالِ ‏عُمْراً ‏ناکِساً، أَوْ مَرَضاً ‏حابِساً، أَوْ مَوْتاً ‏خالِساً. فَإِنَّ الْمَوْتَ هادِمُ لَذَّاتِکُمْ، وَ مُکَدِّرُ شَهَواتِکُمْ، وَ مُباعِدُ ‏طِيَّاتِکُمْ‏، زائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ، وَ ‏قِرْنٌ‏ غَيْرُ مَغْلُوبٍ، وَ ‏واتِرٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، قَدْ ‏أَعْلَقَتْکُمْ‏ ‏حَبائِلُهُ‏، وَ ‏تَکَنَّفَتْکُمْ‏ ‏غَوائِلُهُ‏، وَ ‏أَقْصَدَتْکُمْ‏ ‏مَعابِلُهُ‏، وَ عَظُمَتْ فِيکُمْ سَطْوَتُهُ، وَ تَتابَعَتْ عَلَيْکُمْ ‏عَدْوَتُهُ‏، وَ قَلَّتْ عَنکُمْ ‏نَبْوَتُهُ‏. ‏فَيُوشِکُ‏ أَنْ ‏تَغْشاکُمْ‏ ‏دَواجِى‏ ‏ظُلَلِهِ‏، وَ ‏احْتِدامَ‏ عِلَلِهِ، وَ ‏حَنادِسُ‏ ‏غَمَراتِهِ‏، وَ غَواشِى سَکَراتِهِ، وَ أَلِيمُ ‏‏إِزْهاقِهِ‏‏، وَ ‏‏دُجُوُّ‏ ‏‏إِطْباقِهِ‏‏، وَ ‏جُشُوبَةُ مَذاقِهِ، فَکَأَنْ قَدْ أَتاکُمْ بَغْتَةً فَأَسْکَتَ ‏نَجِيَّکُمْ‏، وَ فَرَّقَ ‏نَدِيَّکُمْ‏، وَ ‏عَفّى اثارَکُمْ‏، وَ عَطَّلَ دِيارَکُمْ، وَ بَعَثَ وُرَّاثَکُمْ يَقْتَسِمُونَ ‏تُراثَکُمْ‏، بَيْنَ ‏حَمِيمٍ‏ خاصٍّ لَمْ يَنْفَعْ، وَ قَرِيبٍ مَحْزُونٍ لَمْ يَمْنَعْ، وَ اخَرَ شامِتٍ لَمْ يَجْزَعْ. فَعَلَيْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الْاِجْتِهادِ، وَ التَّأَهُّبِ وَ الْاِسْتِعْدادِ، وَ التَّزَوُّدِ فِى مَنْزِلِ الزَّادِ، وَ ‏لا ‏تَغُرَّنَّکُمُ‏ ‏الدُّنْيا کَما غَرَّتْ مَنْ کانَ قَبْلَکُم مِنَ الْأُمَمِ الْماضِيَةِ، وَ الْقُرُونِ الْخالِيَةِ، الَّذِينَ احْتَلَبُوا ‏دِرَّتَها، وَ أَصابُوا ‏غِرَّتَها، وَ أَفْنَوْا عِدَّتَها، وَ ‏أَخْلَقُوا ‏جِدَّتَها. أَصْبَحَتْ مَساکِنُهُمْ ‏أَجْداثاً، وَ أَمْوالُهُمْ مِيراثاً، لا يَعْرِفُونَ مَنْ أَتاهُمْ، وَ لا ‏يَحْفِلُونَ‏ مَنْ بَکاهُمْ، وَ لا يُجِيبُونَ مَنْ دَعاهُمْ، فَاحْذَرُوا الدُّنْيا، ‏فَإِنَّها ‏غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ، مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ، ‏مُلْبِسَةٌ ‏نَزُوعٌ‏، لا يَدُوم رَخاؤُها، وَ لا يَنْقَضِى عَناؤُها، وَ لا ‏يَرْکُدُ بَلاؤُها.
مِنْها فِى صِفَةِ الزُّهَّادِ: کانُوا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيا وَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِها، فَکانُوا فِيها کَمَنْ لَيْسَ مِنْها؛ عَمِلُوا فِيها بِما يُبْصِرُونَ، وَ بادَرُوا فِيها ما يَحْذَرُونَ ‏تَقَلَّبُ‏ ‏أَبْدانُهُمْ‏ ‏بَيْنَ‏ ‏ظَهْرانَىْ‏ أَهْلِ الاخِرَةِ، يَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسادِهِمْ، وَ هُمْ أَشَدُّ إِعْظاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْيائِهِمْ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

 

 

 

قیمت بلیط

 

 

وزیر راه با اعلام اینكه قطعاً پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد شدن قیمت سوخت، قیمت های بلیت هواپیما نیز افزایش می یابد، از ورود ۸ فروند بوئینگ MD و ۶ فروند هواپیمای ایرباس در آینده نزدیك به كشور خبر داد.

حمید بهبهانی در گفت وگوبا بیان اینكه هم اكنون در بخش حمل و نقل هوایی كشور هیچ كمبودی وجود ندارد، اظهار داشت: افزایش روزافزون خدمات در حوزه حمل و نقل هوایی، ورود هواپیماهای جدید غربی به ناوگان و زمین گیر كردن تدریجی هواپیماهای فرسوده، نشان از این دارد كه تحریم ورود هواپیما و قطعات آن به كشور از سوی دولت آمریكا، كاملأ بی تاثیر بوده است.

● ۱۹ فروند هواپیمای غربی به ناوگان هوایی كشور افزوده می شود

وزیر راه و ترابری با بیان اینكه مقرر شده است ۱۳ فروند هواپیمای بوئینگ MD و شش فروند هواپیمای ایرباس خریداری و به كشور وارد شود، توضیح داد: تاكنون پنج فروند از بوئینگ های مذكور وارد كشور شده است و بقیه این هواپیماها نیز به زودی به كشور وارد می شود.

● برخی افراد از گفته های ضد و نقیض خود درباره بوئینگ های MD و توپولف دست بردارند

بهبهانی در خصوص میزان ایمنی پرواز در بوئینگ MD و مقایسه آن با توپولف های ۱۵۴، تصریح كرد: اظهارنظر های غیرتخصصی در مورد میزان ایمنی بوئینگ های MD كه چندی است از سوی برخی افراد مطرح می شود و بر ایمنی پایین این هواپیماها تأكید دارد، كاملأ بی اساس و بی مورد است.

وزیر راه و ترابری با انتقاد از گفته های ضد و نقیض برخی افراد درباره ایمنی پایین بوئینگ های MD، اظهار داشت: چطور تا زمانی كه توپولف ۱۵۴ در ناوگان هوایی كشور فعال بود، همه از غیر ایمن بودن هواپیماهای شرقی و بخصوص این نوع هواپیماها دم می زدند و معتقد بودند باید هواپیمای غربی به جای توپولف به ناوگان افزوده شود، اما پس از آنكه در شرایط كنونی تحریم و با این مشكلات فراوان اقدام به خرید و ورود هواپیماهای غربی می كنیم باز اعتراض می كنند كه توپولف ها ایمن تر از بوئینگ های MD است؟

بهبهانی با اشاره به اینكه این دوگانگی در گفتار برخی افراد جای تأمل دارد، یادآور شد: از دیدگاه اینجانب نیز، توپولف های سالم و خوب، مشكل پروازی ندارند، زیرا قطعأ هر هواپیمای سالمی كه مجوز پرواز دریافت كند، برای انجام پرواز ایمن است.

وزیر راه و ترابری با بیان اینكه در سال ۲۰۰۹ میلادی كمترین سوانح هوایی در دنیا، مربوط به هواپیماهای توپولف بود، اظهار داشت: این در حالی است كه "بوئینگ " در این سال، شش سانحه سقوط و "ایرباس " هفت سانحه داشت اما توپولف در سال ۲۰۰۹ میلادی تنها دو سقوط داشت.

روز گذشته رئیس سابق سازمان هواپیمایی كشوری درباره میزان ایمنی بوئینگ های MD گفته بود: این نوع هواپیما هنگام پرواز در هوای گرم و ارتفاع بالا، از ایمنی پایینی برخوردار است و با توجه به شرایط جوی ایران و گرمای طبیعی هوای كشور، بوئینگ های MD از قابلیت پرواز پایینی در ناوگان هوایی ایران برخوردار خواهد بود.

حسین خانلری با اشاره به ارتفاع بالای اغلب فرودگاه های كشور از سطح دریا، گفته بود: فرودگاه های كرمان، سنندج ، خرم آباد، شیراز و اصفهان برای نشست و برخاست هواپیمای بوئینگ MD خطرناك است.

● افزایش قیمت بلیت هواپیما خواسته شركت های هواپیمایی و وزارت راه و ترابری

وزیر راه و ترابری در مورد برنامه ریزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایران، تصریح كرد: شركت های هواپیمایی بار ها درخواست افزایش قیمت بلیت را به این وزارتخانه ارائه داده اند.

وی با بیان اینكه هم اكنون قیمت های بلیت هواپیما در ایران از تمامی كشور های دنیا كمتر است، گفت: در حال حاضر بدون درنظر گرفتن اجرای قانون آزاد سازی قیمت ها، قیمت بلیت هواپیما در ایران بسیار پایین است؛ اما قطعاً پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت سوخت، قیمت های بلیت هواپیما نیز افزایش می یابد.

وزیر راه و ترابری خاطرنشان كرد: افزایش قیمت بلیت هواپیما موجب افزایش ارائه خدمات توسط شركت های هواپیمایی، افزایش درآمد مالی ایرلاین ها و به دنبال آن ورود هواپیماهای نوین تر غربی به ناوگان هوایی كشو ر است...../تحلیل:فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

 

 

آیا می دانید

 

 

*آیا می دانستید در هر ۲ هفته یک زبان در جهان منقرض می گردد.

 

 

*آیا می دانستید اختراع پیچ گوشتی پیش از پیچ صورت گرفت.

 

 

*آیا می دانستید لئوناردو داوینچی مخترع قیچی است.

 

 

*آیا می دانستید سرود اصلی کشور یونان متشکل از ۱۵۸ بیت می باشد.

 

 

*آیا می دانستید ون گوگ در طول حیات خود تنها یکی از نقاشیهای خود را بفروش رساند.

 

 

*آیا می دانستید که مدت زمان گردش سیاره عطارد به دور خود دو برابر مدت زمان گردش آن به دور خورشید است؟

 

 

*آیا می دانستید بعد از مرگ انسان قلب انسان چهار ساعت و ششها شش تاهشت ساعت،کبد دوازده ساعت، لوزالمعده هفده ساعت و کلیه ها بیست و چهار ساعت بدون اکسیژن زنده هستند.!

 

 

*آیا می دانستید که آچار فرانسه را فرانسوی ها درست نکردندبلکه این سوئدی ها بودند که این آچار اختراع کردند.و جالبتر اینکه در خود فرانسه این آچار بنام آچار انگلیسی معروف است؟

 

 

*آیا می دانستید چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با سیزده کشور هم مرزاست.

 

 

*آیا می دانستید که کبوتر ماده اگر تنها و دور از هم جنسان خود باشد،نمی تواند تخم بگذارد،امّا اگر خود را در آینه ببیند به تصور اینکه کبوتر دیگری وجود دارد تخم می گذارد.

 

 

*آیا می دانستید که دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند؟

 

 

*آیا می دانستید که پلنگها قادرند تا ارتفاع ۵ متری به بالا بپرند؟

 

*آیا می دانستید ۷۰% فقرای جهان را زنان تشکیل می دهند.

 

 

*آیا می دانستید نور خورشید ۸٫۵ دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد.

 


*آیا می دانستید خودروسازی بزرگترین صنعت در جهان می باشد.

 


*آیا می دانستید گربه های خانگی ۷۰% وقت خود را در خواب سپری می کنند.

 

 

*آیا می دانستید قدمت خالکوبی به بیش از ۵۰۰۰ سال می رسد؟

 

 

*آیا می دانستید قلب انسان بطور متوسط ۱۰۰ هزار بار در سال می تپد.

 


*آیا می دانستید سطح شهر مکزیکوسیتی سالانه ۲۵ سانتی متر نشست می کند.

 


*آیا می دانستید در هر ۵ ثانیه یک کامپیوتر در سطح جهان به ویروس آلوده می گردد.

 

 

*آیا می دانستید اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان هستند.

 


*آیا می دانستید ۹۰% سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است.

 

 

*آیا می دانستید موشهای صحرایی سالانه یک سوم منابع و ذخایر غذایی جهان را نابومی سازند.

 

*آیا می دانستید دو سوم آدم رباییهای جهان در کلمبیا به وقوع می پیوندد.

 


*آیا می دانستید دو سوم اعدامهای جهان در کشور چین به وقوع می پیوندد.

 

 

*آیا می دانستید تمساح ها قادرند آرواره های خود را با نیروی ۱۳۰۰ کیلو گرم ببندند.

 

 

*آیا می دانستید یک گاو بطور متوسط سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ گالن شیر تولید می کند.

 

 

*آیا می دانستید درازترین جانور یک نوع کرم خاکی است که درازای آن به بیش از پنجاه وپنج متر می رسد؟

*آیا می دانستید سم مارهای قهوه ای استرالیا تا حدی مهلک است که ۰٫۰۰۲ گرم از سم این مارها می تواند یک انسان را بکشد.

 

 

*آیا می دانستید درازترین دم به سوسمار آبهای شور تعلق دارد که درازای آن به سه متر می رسد؟

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

 

 

شناسایی میگرن در کودکان

 

 

میگرن در میان کودکان شایع است، و حدود ۵ درصد کودکان در سن مدرسه را مبتلا می کند اما چگونه می توان فهمید کودک تان به میگرن مبتلاست یا نوع دیگری از سردرد را دارد.

 

 

کودکان مبتلا به میگرن ممکن است از احساس درد ضربان دار در سر یا احساس نیاز به استفراغ شکایت کنند. یا ممکن است بخواهند درد اتاقی تاریک و آرام استراحت کند. اگر کودک شما از این علائم شکایت دارد:

 

 

بگذارید کودک در اتاقی تاریک، سرد و تاریک دراز بکشد و یک حوله مرطوب سرد روی سرش بگذارید. با دکترتان در مورد کارهایی می توان برای تخفیف علائم کودک انجام داد، مشورت کنید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |
تاريخ : | | نویسنده : mttc |

 

ماه تولد فال روزانه - جمعه 18 تیر 1389 بز

فال روزمتولدین فروردین: شما واقعاً نمی‌خواهید بین زندگی حرفه‌ای و شخصی یكی را برگزینید و فكر می‌كنید این اصلاً منصفانه نیست. اما نقش شما در محیط كار می‌تواند بر زندگی خصوصی‌تان هم تأثیر بگذارد و اكنون شما نمی‌توانید جلوی این روند را بگیرید. مادامی كه شما نظریه در حال زندگی كردن را رد نمی‌كنید، خیلی خوب است كه در مورد آینده نیز خوش بین باشید.

گاو

فال روزمتولدین اردیبهشت: شما تنها كسی نیستید كه به حقایق توجه می‌كند، اما وقتی در شرایط سخت قرار می‌گیرید ممكن است روشتان عوض شود. خوشبختانه امروز شما می‌توانید جنبه مثبت هر چیزی را ببینید، حتی اگر موردی باشد كه مدتها برایتان دردسرساز بوده باشد. فقط فراموش نكنید كه حل كردن مشكلات واقعاً به آن اندازه كه به نظر می‌رسد ساده نیست. با این حال هیچ دلیل قانع كننده‌ای برای تلاش نكردن وجود ندارد.

ارديبهشت دوقلوها

فال روزمتولدین خرداد: ممكن است شما میان میل به بیشتر دانستن در مورد پیش آمدهایی كه اتفاق افتاده است و سعی در تمیز دادن آن چیزهایی كه حقیقت نامیده می‌شود گیر كرده باشید. صحبت كردن در مورد تفاوتهای آنها كار سختی است. به جای اینكه وقتتان را برای جستجو كردن در مورد اطلاعات دست نیافتنی تلف كنید، فقط در مورد موضوعاتی كه قبلاً فهمیده‌اید بهترین كاری را كه از دستتان بر می‌آید انجام دهید.

خرداد خرچنگ

فال روزمتولدین تیر: امروز شما نباید هر حرفی كه به شما زده می‌شود را باور كنید، برای اینكه ممكن است كسی فكر كند كه شما آنقدر زودباور هستید كه هر چیزی را باور می‌كنید. اما این سخن به معنی این نیست كه شما بی‌تجربه و زود باور هستید؛ بلكه بدین معنی است كه شما فقط می‌توانید توانایی‌های هر چیزی كه دیگران ممكن است به راحتی ازش گذشته باشند را كشف كنید. نگرش مثبت داشتن اصلاً ویژگی بدی نیست؛ فقط قبل از اینكه مشخص كنید چه جیزی بهترین است مطمئن شوید كه قبلاً یك بررسی كامل رویش انجام داده‌اید.

تير شير

فال روزمتولدین مرداد: ممكن است شما مطمئن نباشید كه آیا عوض كردن شغلتان واقعاً ایده خوبی است یا نه. این پروژه می‌تواند به یك نوع شناخت و یا حتی به ارتقاء درجه منجر شود، اما ممكن است شما متوجه تلاشی كه برای سر موعد انجام دادن آن لازم است نشوید. حتی اگر همه چیز امیدوار كننده به نظر می‌رسد، بیشتر از آن چیزی كه برایتان مفید است كار نكنید.

مرداد

فال روزمتولدین شهریور: اكنون برای شما سخت است كه به حسهای عادی خود اطمینان كنید، برای اینكه حتی سخت كار كردن هم به نظر شما مثل تفریح است. نگرش مثبت شما قابل ستایش است، اما تشخیص دادن اینكه تصورات شما درست است یا نه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شما از دو دیدگاه متفاوت به جهان نگاه می‌كنید. یك دیدگاه شما همه چیز را خوب می‌بیند و در دیدگاه دیگرتان برعكس همه چیز به نظر بد می‌آید. باید بفهمید كه بین این دو كدام یك درست دارد.

شهريور

ترازو

فال روزمتولدین مهر: تا زمانی كه ناكامی‌ها و سرخوردگی‌هایتان شما را به سمت حاشیه‌پردازی هدایت می‌كند، شما برای بیان كردن احساساتتان خیلی تحت فشار قرار می گیرید. یك بار كه شما تصمیمی بگیرید چیزهایی كه در ذهنتان می‌گذرد را با دیگران در میان بگذارید، تا مدتی همه چیز خیلی راحت می‌شود. در روزهای آینده هنوز كارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، اما اگر شما تواناییهایتان را باور داشته باشید، می‌توانید كارهایی را كه حتماً باید تمام كنید را به اتمام برسانید.

مهر عقرب

فال روزمتولدین آبان: همه چیز به نظر خوب می‌رسد، اما شما قبل از اینكه بتوانید امكاناتی كه در اطرافتان هست را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو شوید. این سخن بدین معنی نیست كه شما فقط می‌توانید یك گزینه برای انتخاب كردن داشته باشید و یا اینكه باید رفتار بخصوصی داشته باشید. این گفته مربوط به نگرش كلی شما است، اگر شما فكر می‌كنید كه فرد موفقی هستید پس در واقع اینگونه هستید. فقط باید خیلی كار كرده تا این امكان به وجود بیاید.

آبان

کماندار

فال روزمتولدین آذر: قدرت تشخیص و تلاشهای بیش از حد شما احتمالاً می‌تواند دوران خوشی را برایتان به همراه داشته باشد یا باعث پیشرفت شما در آینده نزدیك شود. اما فكر نكنید كه دیگران رهین منت شما هستند، برای آنكه شما سعی نمی‌كنید آنچه را كه یاد گرفته‌اید به دیگران هم بیاموزید. ذهن خودتان را از این لذت موقتی- چه در زمینه كاری و چه در زمینه تفریحی- آزاد كنید، در این صورت می‌توانید به هدفهای بلند مدت خود دست پیدا كنید.

آذر بز

فال روزمتولدین دی: شما دوست دارید بفهمید كه چرا به خاطر كارهایی كه امروز انجام داده‌اید تحسین نمی‌شوید. ممكن است شما احساس كنید در اوج قرار گرفته‌اید، برای اینكه همه كارها را درست انجام داده‌اید و می‌دانید كه لیاقت بهترین چیزها را دارید. اما اگر شما قبول داشته باشید كه الان رسیدن به اهدافتان زمان زیای می‌خواهد، ممكن است كه خیلی ناامید نشوید.

دي آبگير

فال روزمتولدین بهمن: فقط به خاطر اینكه این روزها دیگران شما را فرد خوبی می‌دانند، دلیل نمی‌شود كه شما مجبور باشید به جای نیازهای خود به نیازهای افراد دیگر توجه كنید. شما به خود اطمینان دارید و می‌دانید كه بهترین كار را نجام داده‌اید و فرصت این را ندارید كه از دیگران هم حمایت كنید. اما اكنون اعتماد به نفس بیش از اندازه داشتن می‌تواند به ضرر خودتان تمام شود؛ نشان دادن ضعف‌های خود شاید مهم‌ترین كاری باشد كه حالا می‌توانید انجام دهید.

بهمن

دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روزمتولدین اسفند: دوستان شما به خاطر كارهایی كه تازه انجام داده‌اید خیلی عصبانی به نظر می‌رسند، اما نباید تنها بر پایه قضاوتهای آنها تصمیم‌گیری كنید. مشكل این است كه هركسی دیدگاه‌های احساسی و معنوی خاص خودش را دارد و آنها هر كدام جهان را به دید خود نگاه می‌كنند. كمكهای بیشماری كه شما تازگیها دریافت كرده‌اید شاید باعث شوند خیلی از مسائل در ابهام و ناگفته باقی بمانند. وقتی فرصتی پیش روی شما قرار دارد خیلی سریع حركت نكنید. اول مهلتی برای آن تعیین كرده و بعد اولین قدم خود را بردارید.

اسفند

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mttc |
رپورتاژ
اجاره ماشین های لوکس در تهران

فال حافظ
خرید دستگاه حضور و غیاب
فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ
چرا مردم به تور کیش دبی مالزی و تایلند روی آوردند
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
معرفی بهترین سایت های خرید بلیط های چارتری
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
جاذبه های گردشگری ایران در شهرهای کرمانشاه تبریز و تورهای نوروزی 96 اروپا روسیه
اتوبار تهران با نامی آشنا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی

لینک های مفید
معماری داخلی | فروش مکمل بدنسازی | استخر شیشه ای | ثبت آگهی | نازایی | درج آگهی رایگان |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.